NOTOVÝ ARCHÍV SKLADIEB - AM - Zbierka skladieb    Dychová hudba     Anton MARTINÁK

Vlastná tvorba - Aranžmán - Úprava skladieb * Člen SOZA * Člen ZSDH *


OBSADENIE :   //  Klarinet Es.,1.,2.B., / Krídlovka 1.B.,2.B., / Trub.1.B. oblg., / Tenor B., - Barytón C., / Pozauna C. - Bastrubka B., / Trub.2,3.B.-Es., dopr., / Bass B., / Bicie, / Vocal C. / Text.   //
 
DRUH SKLADIEB :


01. VLASTNÁ TVORBA / polka / valčík / pieseň / pochod / orchestrál /

02. ÚPRAVY & ARRANŽMÁN - / polka / valčík / pieseň / zmes / chorál / koleda /

03. POLKA - / vocál /

04. VALČÍK - / vocál /

05. ZMES - / vocál / orchestrál /

06. PIESEŇ / populárne / veselé / smútočné / cirkevné / vianočné / chorál / hymna /

07. ORCHESTRÁL - / polka / valčík / waltz / kvapík / pop / rock / slow / tango / foxtrot /

08. POCHOD - / veselé / smútočné /

09. MEDZIHRA - / polka / valčík /

10. FANFÁRA - / slávnostné / poľovnícke /

11. TEXT - / vocál / 

Kontakt :  Anton MARTINÁK

Mobil : +421 915 727 735

E mail : martinakanton@gmail.com

Web stránka : https://notovy-archiv-skladieb-am.webnode.sk/

Facebook : www.facebook.com/anton.martinak


                                                                    Anton MARTINÁK  r.2020'